продукти

245.50 лв.
307.50 лв.587.00 лв.

Лаборатория

Initial Spectrum Stain Set

1,535.00 лв.
740.00 лв.
21.50 лв.

Лаборатория

GC LiSi Block CEREC Size 14 LT

199.00 лв.

Лаборатория

GC LiSi Block CEREC Size 14 HT

199.00 лв.
35.00 лв.
65.30 лв.
65.30 лв.
65.30 лв.
65.30 лв.
65.30 лв.
65.30 лв.
65.30 лв.
65.30 лв.
65.30 лв.
65.30 лв.
65.30 лв.
65.30 лв.
65.30 лв.
65.30 лв.
65.30 лв.
68.50 лв.
68.50 лв.
68.50 лв.
68.50 лв.
68.50 лв.
68.50 лв.
68.50 лв.
68.50 лв.
68.50 лв.
68.50 лв.
68.50 лв.
68.50 лв.
68.50 лв.
68.50 лв.
1,997.00 лв.
196.00 лв.
2,310.00 лв.
159.00 лв.
14.90 лв.179.00 лв.
8.50 лв.
8.50 лв.
8.50 лв.
13.90 лв.146.00 лв.
89.00 лв.599.00 лв.
13.00 лв.
13.00 лв.
13.00 лв.54.00 лв.
13.00 лв.54.00 лв.

Лаборатория

Опакдентин Enamel Temp

13.00 лв.

Инструменти и бои

Enamel Plus HFO Stain

61.50 лв.
162.00 лв.

Enamel Plus HRi за лаборатория

Въвеждащ комплект Enamel Plus Tender

1,850.00 лв.
105.00 лв.