продукти

Лаборатория

Initial Spectrum Stain Set

1,535.00 лв.
740.00 лв.
21.50 лв.
1,997.00 лв.
196.00 лв.
2,310.00 лв.
159.00 лв.

Адхезия и ецване

Ena Bond One-Bottle adhesive комплект

166.00 лв.

Enamel Plus HRi за лаборатория

Въвеждащ комплект Enamel Plus Tender

1,850.00 лв.
105.00 лв.
337.00 лв.
145.00 лв.