Facebook Pixel 1520412057984454

Дентин Enamel Plus HRi

13.90 лв.146.00 лв.

Нов дентин с флуоресценция и повишена прозрачност калибриран до естествения дентин. Универсален дентин UD0 UD0,5 UD1 UD2 UD3 UD3,5 UD4 UD5 UD6

Изчистване