Facebook Pixel 1520412057984454

Комплект матрична система Ena Matrix

420.00 лв.

10 бр. Секционни матрици 3,5mm
10 бр. Секционни матрици 4,5mm
10 бр. Секционни матрици 5,5mm
10 бр. Секционни матрици 6,5mm
10 бр. Малки клинчета (бели)
10 бр. Средни по големина клинчета (розови)
10 бр. Големи клинчета  (виолет)
1 бр. Пин пинсета
1 бр. Форцепс за пръстена
1 бр. Пръстен за молари (черен)

Налично